Lista över aktiva policyn

Namn Typ Användarens samtycke
Personuppgiftsbehandling Integritetspolicy Alla användare

Sammanfattning

I och med att du genomför utbildning i ClearOns regi så behöver vi registrera vissa personuppgifter om dig för att kunna administrera utbildningen. De personuppgifter vi kommer att lagra om dig är följande: ditt namn, din e-postadress, Kassagirots användarnamn.

Hela policytexten

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtalet med dig som anställd i ClearOn eller ClearOns Kassagirotavtal med det betaltjänstombud som du arbetar för.

ClearOn kommer att spara uppgifterna om dig och den utbildning du genomgått så länge som du är anställd.

Läs gärna mer om ClearOns integritetspolicy och om personuppgiftsbehandlingen i de olika tjänster ClearOn erbjuder via Kassagirot och på Internet genom att klicka på nedanstående länk till ClearOns hemsida. Dit kan du också hänvisa kunder som har frågor om ClearOns personuppgiftsbehandling.

https://www.clearon.se/om-clearon/Personuppgiftsbehandling/


Hälsningar
ClearOn